Inleverwerk Blok 4 Les 1

Maak uit het digitale boek Math4All Statistisch onderzoek opgave 16.

Maak uit het digitale boek Math4All Verzamelen en ordenen opgave 3.

Schrijf niet alleen een antwoord op, maar geef een uitgebreide uitwerking, waaruit blijkt hoe je je antwoord hebt gevonden.

Zet je uitwerkingen in één pdf. Zorg dat alles in één bestand staat en zet daar ook duidelijk je naam en de naam van je school op. Kijk eventueel in dit document om te kijken hoe je een pdf kunt maken.