Inleverwerk Blok 7 Les 4

Maak uit 'Cryptografie en getaltheorie' opgave 57c, d op pagina 41.
 

Schrijf niet alleen een antwoord op, maar geef een uitgebreide uitwerking, waaruit blijkt hoe je je antwoord hebt gevonden.

Zet je uitwerkingen in één pdf. Zorg dat alles in één bestand staat en zet daar ook duidelijk je naam en de naam van je school op. Kijk eventueel in Hoe maak ik een pdf-document om te kijken hoe je dat kunt doen.