Les 4 Herhalingscombinaties en vaasmodel

Ga naar het digitale boek paragraaf 1.7 Herhalingscombinaties en maak opgaven 56 en 58.

Bekijk de video met uitleg over combinaties met herhaling bij opgave 56:


Bekijk de video met uitleg over het vaasmodel:


Ga naar het digitale boek paragraaf 1.8 Vaasmodel en maak opgaven 60 tot en met 67.

Ga naar het digitale boek paragraaf 1.9 Combinatorische vraagstukken en maak opgaven 68, 70, 71, 72, 74 en 76.

Bekijk de uitlegvideo bij opgave 74:


Je kunt je antwoord controleren door op het vraagtekentje in het digitale boek te klikken. Je kunt ook de uitgebreide uitwerking bekijken.


Laatste wijziging: Friday, 24 June 2022, 12:03