Les 1 Congruentie en gelijkvormigheid

Bekijk de volgende video:  .

Bekijk de volgende video:  .

Bekijk de volgende video:  .

Bestudeer in het digitale boek 'Hoeken en bogen' paragraaf 4.1 'Over hoeken' .
In deze paragraaf hoef je niet veel opgaven te maken, maar er wordt wel de nodige voorkennis opgefrist, dus lees de paragraaf zorgvuldig door. Onderwerpen: buitenhoek, F- en Z-hoeken, hoekensom, raaklijn cirkel, gelijkvormigheid.
Maak de opgaven 5, 10, 15 en 16.

Bestudeer in het digitale boek 'Hoeken en bogen' paragraaf 4.2 'Door één punt' .
Onderwerpen: congruentie meetkundige objecten, congruentie driehoeken criteria ZZZ, ZHZ, HZH en ZZR, bissectrices, hoogtelijnen, zwaartelijnen.
Maak de opgaven 17, 18, 29 en 30.

Bestudeer in het digitale boek 'Hoeken en bogen' paragraaf 4.3 'Redeneren' .
Onderwerpen: gelijkbenige driehoeken, middenparallel.
Maak de opgaven 33 tot en met 46.


Laatste wijziging: Friday, 24 June 2022, 11:51