Les 3 Koordenvierhoeken

Bekijk de volgende video:  .

Bekijk de volgende video:  .

Bestudeer in het digitale boek 'Hoeken en bogen' paragraaf 4.6 'Koordenvierhoeken' .
Maak de opgaven 90 tot en met 103.


Laatste wijziging: Friday, 24 June 2022, 11:51