Les 4 Computerpracticum

Bekijk de volgende video:  .

Bestudeer in het digitale boek 'Hoeken en bogen' paragraaf 4.8 'Computerpracticum' .
Maak de opgaven 1 tot en met 13.

NB GeoGebra vind je op geogebra.org.


Laatste wijziging: Friday, 24 June 2022, 11:52