Les 1 Discreet en continu

Bekijk de volgende video: 

Bekijk de volgende video: 

Bestudeer in het digitale boek 'Hypothese toetsen ' paragraaf 8.1 'Discreet en continu'. Maak de opgaven 1 tot en met 9.

Bekijk, als je wilt, de volgende video met uitleg en verdieping bij opgave 9:  .

Bestudeer in het digitale boek 'Hypothese toetsen ' paragraaf 8.2 'Wie heeft gelijk'. Maak de opgaven 10 tot en met 17.


Laatste wijziging: Friday, 24 June 2022, 11:49