Les 2 Het kritieke gebied

Bekijk de volgende video: 

Bekijk de volgende video: 

Bestudeer in het digitale boek 'Hypothese toetsen ' paragraaf 8.3 'Het kritieke gebied'. Maak de opgaven 18 tot en met 24.


Laatste wijziging: Friday, 24 June 2022, 11:49