Les 3 Binomiaal toetsen

Bekijk de volgende video: 

Bestudeer in het digitale boek 'Hypothese toetsen ' paragraaf 8.4 'Binomiaal toetsen'. Maak de opgaven 28 tot en met 35.


Laatste wijziging: Friday, 24 June 2022, 11:50