Les 1 Gelijke afstanden

Bekijk de volgende video: 

Voor het maken van de opgaven hebben wij een aantal werkbladen gemaakt, welke je hier kan downloaden. Wij adviseren om deze uit te printen om de opgaven op te kunnen maken.

Bestudeer in het digitale boek Conflictlijnen paragraaf 1 'Gelijke afstand'. Maak opgaven 1 tot en met 14.

Bestudeer in het digitale boek Conflictlijnen paragraaf 2 'Naastebuurprincipe'. Maak opgaven 22 tot en met 29.


Laatste wijziging: Wednesday, 29 March 2023, 15:19