Les 3 Een kegel snijden

Bekijk de volgende video: 

Bekijk de volgende video: 

Voor het maken van de opgaven hebben wij een aantal werkbladen gemaakt, welke je hier kan downloaden. Wij adviseren om deze uit te printen om de opgaven op te kunnen maken.

Bestudeer in het digitale boek Conflictlijnen paragraaf 3 'Ellips, hyperbool, meer parabool'. Maak opgaven 46 tot en met 50.

Bestudeer in het digitale boek Conflictlijnen paragraaf 4 'Anders bekeken'. Maak opgaven 51 tot en met 59.

Laatste wijziging: Wednesday, 29 March 2023, 15:20