Les 2 De Poissonverdeling

Bekijk de volgende video: 

Bestudeer in het digitale boek Poissonverdeling paragraaf 2 'Wachten'. Maak opgaven 10 tot en met 19.


Laatste wijziging: Friday, 24 June 2022, 11:45