Les 3 De poissonverdeling, deel 2

Bekijk de volgende video: 

Bestudeer in het digitale boek Poissonverdeling de rest van paragraaf 2 'De Poissonverdeling'. Maak opgaven 20 tot en met 25.


Laatste wijziging: Friday, 24 June 2022, 11:45