Les 1 De associatiemaat

Bekijk de videoles:

Bestudeer van Correlatie en regressie de paragrafen 1 tot met 9.

Controleer je antwoorden met de uitwerkingen.