Les 3 Correlatie en toeval

Bekijk de volgende Video's: 

Rangordecorrelatie: 

   

Covariantie en correlatie op de GR: 

   

Variantie-covariantie-formule: 

   

Redeneren met correlatie coëfficiënt: 

   

Bestudeer en maak van Correlatie en regressie. §20 t/m 26, 28, 29 en 32: Rangorde, alternatieve formule correlatie, redeneren met correlatie

Controleer je antwoorden met de uitwerkingen.