Les 4 Rechtlijnig verband

Bekijk de volgende videolessen

Regressie:

   

Formule voor regressielijn: 

   

Bekijk GeoGebra-app: https://www.geogebra.org/m/fhetkngs

Bestudeer en maak van Correlatie en regressie de paragrafen 36 tot met 44: Regressielijn

Controleer je antwoorden met de uitwerkingen.