Les 1 Experimenten

Bekijk de volgende video.

Bestudeer uit het digitale boek Math4All Experimenteren alle theorie en voorbeelden.

Maak in ieder geval opgaven 1 tot en met 9 en 11 tot en met 14. 

Bekijk eventueel de volgende video bij opgave 12.

 

Laatste wijziging: Friday, 24 June 2022, 12:21