Les 4 Permutaties en combinaties

Bekijk de volgende video.


Bestudeer uit het digitale boek Math4All Permutaties en combinaties alle theorie en voorbeelden.

  • Maak in ieder geval opgaven 1 tot en met 9 en 11 tot en met 1

Bekijk eventueel de volgende video bij opgave 5.