Les 1 De kansdefinitie

Bekijk de volgende twee video's:
1) 
2) 

Ga naar het digitale boek paragraaf 2.1 De kansdefinitie  en maak daar de opgaven 1 tot en met 12.

Bekijk de volgende video:  .

Ga naar het digitale boek paragraaf 2.1 De kansdefinitie  en maak daar de opgaven 13 en 14.


Laatste wijziging: Friday, 24 June 2022, 11:58