Les 4 Meetkunde met complexe getallen

Bekijk de volgende video:  .

Bestudeer in het digitale boek 'Inleiding complexe getallen ' paragraaf 5.5 'Meetkunde met complexe getallen'.

Maak de opgaven 42 tot en met 55.


Laatste wijziging: Friday, 24 June 2022, 11:44