Les 3 Vergelijkingen van vlakken

Bekijk de volgende video:  .

Bekijk de situatie in de animatie via: vlakdelen in een kubus.

Ga naar het digitale boek paragraaf 6.3 Parametervoorstelling en vergelijking van een vlak en maak daar de opgaven 17 tot en met 31.

Laatste wijziging: Friday, 24 June 2022, 11:57