Les 1 De standaardafwijking

ekijk de volgende video:  .

Bekijk de volgende video:  .

Bekijk de binomiale verdeling in de volgende GeoGebra-app.

Ga naar het digitale boek paragraaf 2.6 De standaardafwijking  en maak daar de opgaven 82 tot en met 92.


Laatste wijziging: Friday, 24 June 2022, 11:56