Les 3 Standaardiseren

Bekijk de volgende video:  .

Ga naar het digitale boek paragraaf 2.8 Standaardiseren  en maak daar de opgaven 113 tot en met 128.

Bekijk bij opgave 128 de volgende  .


Laatste wijziging: Friday, 24 June 2022, 11:55