Les 1 Wat is cryptografie

Bekijk de volgende video:  .

Bekijk de volgende video:  .

Bestudeer in 'Cryptografie en getaltheorie' paragraaf 1.1 en paragraaf 1.2 (pagina 1 tot en met 9).
In het document wordt verwezen naar een spreadsheet 'frequentie'.

Maak de opgaven 1 tot en met 16.

Controleer je eigen antwoorden met de uitwerkingen.


Laatste wijziging: Wednesday, 18 August 2021, 17:45