Les 2 Priemgetallen en het algoritme van Euclides

Bekijk de volgende video:  .

Bekijk de volgende video:  .

Bestudeer in 'Cryptografie en getaltheorie' pagina 21 vanaf 'Het getal 3 heeft maar twee delers: ... tot en met pagina 31).

Maak de opgaven 7 tot en met 37, behalve 33 en 36.

Controleer je eigen antwoorden met de uitwerkingen.


Laatste wijziging: Wednesday, 18 August 2021, 17:51