Les 3 Het Viginere systeem

Bekijk de volgende video:  .

Bestudeer in 'Cryptografie en getaltheorie' pagina 10 tot en met 15.
In het document wordt verwezen naar een spreadsheet 'Vigenere'.

Maak de opgaven 18 tot en met 33.

Controleer je eigen antwoorden met de uitwerkingen.


Laatste wijziging: Wednesday, 18 August 2021, 17:56