Les 4 Modulo rekenen

Bekijk de volgende video:  .

Bekijk de volgende video:  .

Bestudeer in 'Cryptografie en getaltheorie' pagina 36 tot en met 41.

Maak de opgaven 43 tot en met 57a, b.

Controleer je eigen antwoorden met de uitwerkingen.


Laatste wijziging: Wednesday, 18 August 2021, 17:58